Drukāt

Rail-TENT Dzelzceļa transports ir viens no perspektīvākajiem sauszemes transporta veidiem gan drošības, gan ekoloģiskajā ziņā. Jau tagad tam ir liela nozīme Latvijas ekonomikā. No valsts kopējā sauszemes pārvadājumu apjoma dzelzceļa kravu pārvadājumu apjoms ir apmēram 52%, Dzelzceļa kravu pārvadājumu struktūrā 85% ir tranzīta pārvadājumi, galvenokārt no Krievijas un Baltkrievijas uz Latvijas ostām (Austrumu–Rietumu tranzīta koridors), iekšzemes pārvadājumi ir apmēram 5%, kas izskaidrojams ar salīdzinoši īsajiem pārvadājumu attālumiem.

Veicot nozares liberalizāciju atbilstoši Eiropas dzelzceļu perspektīvo attīstības politiku virzienā, Latvijā papildu VAS „Latvijas dzelzceļš”  kravu pārvadājumu tirgū jau vairākus gadus veiksmīgi darbojas divas privātas kapitālsabiedrības A/S „Baltijas ekspresis” un A/S „Baltijas tranzīta serviss”, pārvadājot 20% no kopējā apjoma, kas ir viens no augstākajiem rādītājiem Eiropā.

Starptautiskie dzelzceļa pasažieru pārvadājumi pašreiz tiek nodrošināti uz Krieviju un Baltkrieviju. Tos nodrošina SIA „LDZ Cargo” sadarbojoties ar SIA „L-Ekspresis”. Akciju sabiedrība „Pasažieru vilciens” ir vienīgais iekšzemes sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs, kas pārvadā pasažierus visā Latvijas teritorijā pa dzelzceļu.

Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūra tiek veidota atbilstoši tautsaimniecības vajadzībām un tās pārvaldītājs ir valsts dibināta akciju sabiedrība. Infrastruktūras attīstībai un drošības līmeņa paaugstināšanai tiek īstenoti vairāki projekti, kurus finansē no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem kopīgi ar valsts budžeta līdzfinansējumu. Nākotnē tiek plānota arī Rīgas reģiona un galveno maģistrālo līniju elektrifikācija gan ekonomisko, gan ekoloģisko apsvērumu dēļ. Dzelzceļa nozares normatīvo aktu sistēma ir harmonizēta ar Eiropas Savienības tiesību aktiem un praksē izpildītas prasības par dzelzceļa transporta tirgus liberalizāciju, par valsts pārvaldi un satiksmes drošību.

Dzelzceļa kravu apgrozījums 2007.-2017.gadā (milj.t)

 dz apdroz

Pārvadāto kravu struktūra 2017.gadā

ldz strukt

 

 Dzelzceļa kravu pārvadājumu apjomu salīdzinājums

 

Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes (LOTLP) sekretariāts.
Juridiskā adrese: VAS „Latvijas Jūras administrācija” Trijādības iela 5, Rīga, LV-1048.
Izstrādāja: (c) www.smaidi.lv (2016)