Drukāt

Ievedot preces ES muitas teritorijā, tās ir pakļautas muitas kontrolei līdz brīdim, kamēr:

  • tiek apstiprināts preču Kopienas statuss, vai
  • tās tiek ievestas brīvajā zonā vai brīvajā noliktavā, atpakaļizvestas no ES muitas teritorijas vai iznīcinātas.

Ievestās preces ir nekavējoši jānogādā līdz attiecīgajiem ES ārējiem robežpunktiem vai citām muitas iestāžu noteiktajām vietām (piemēram, brīvai zonai) un jāinformē muitas iestādes, uzrādot preces muitai, kā arī jāiesniedz “Kopējā deklarācija” (preču transporta dokuments vai arī noteikta muitas veidlapa).

Pēc preču pieteikšanas muitai un “kopējās deklarācijas” iesniegšanas, preces atļauts izkraut no transportlīdzekļa (piemēram, kuģa) un novietot “pagaidu uzglabāšanā” uz šādiem termiņiem:

  • 45 dienas – precēm, kuras ievestas ar jūras transportu;
  • 20 dienas – pārējām ievestajām precēm.

Preču “pagaidu uzglabāšana” ir atļauta tikai muitas iestāžu atzītajās vietās (pagaidu uzglabāšanas vietas vai arī muitas noliktavas). Līdz pagaidu uzglabāšanas termiņa beigām precēm ir jāpiemēro noteikts “preču muitošanas vai izmantošanas režīms”, vai arī jāapstiprina to Kopienas muitas statuss.

Ar 2011.gada 1.janvāri stājusies spēkā jauna ES tiesību aktu norma par ievešanas kopsavilkuma deklarācijas (angļ. Entry summary declaration) iesniegšanu pirms preču ievešanas ES muitas teritorijā (ES Regula Nr.1875/2006/EK). Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem šāda kopsavilkuma deklarācija ir jāiesniedz elektroniskā formā ne vēlāk kā:

  • 1h - autotransportam;
  • 2h - dzelzceļa transportam;
  • 4h – gaisa transportam;
  • 2 līdz 24h – jūras transportam,

pirms transportlīdzekļa ierašanās ES muitas teritorijā. Tomēr, ja preces ievedīs ES muitas teritorijā saskaņā ar tranzīta procedūru, atsevišķa kopsavilkuma deklarācija nebūs jāiesniedz, ja tranzīta deklarāciju iesniegs elektroniski un ievērojot augstāk minētos termiņus kopsavilkuma deklarācijas iesniegšanai.

Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes (LOTLP) sekretariāts.
Juridiskā adrese: VAS „Latvijas Jūras administrācija” Trijādības iela 5, Rīga, LV-1048.
Izstrādāja: (c) www.smaidi.lv (2016)