Drukāt

Saskaņā ar ES muitas likumdošanu visas ES teritorijā esošās, kā arī pāri ES muitas robežai pārvietojamās preces tiek iedalītas grupās, atkarībā no to muitas statusa:

  • Kopienas preces, vai arī
  • ārvalstu preces.

Kopienas preces ir ES muitas teritorijā brīvajā apgrozījumā esošās preces, bet ārvalstu preces ir visas pārējās preces ES muitas teritorijā un ārpus tās, kuras nav Kopienas preces. Kopienas preces atļauts pārvietot ES muitas teritorijā bez muitas kontroles, bet ārvalstu preces – vienīgi piemērojot tām “preču muitošanas vai izmantošanas režīmu”.

Pārvietojot pāri muitas robežai, Kopienas preču statuss ir jāapliecina, uzrādot muitas iestādēm vienu no sekojošiem Kopienas statusa apstiprinājumiem:

  • T2L vai T2LF Kopienas muitas statusa dokuments;
  • Kuģa manifests ar atzīmi “C” vai “F” – preču jūras pārvadājumos starp Kopienas ostām;
  • TIR vai ATA karnete ar atzīmi “T2L”;
  • T2M jūras nozvejas produktu Kopienas preču statusa dokuments;
  • T5 kontroles dokuments, vai
  • citi apstiprinājumi, kuri uzskaitīti ES Komisijas 02.07.1993. regulas 2454/93/EEK 314c pantā.

Ja, pārvietojot pāri muitas robežai, muitas iestādēm netiek uzrādīts Kopienas preču statusa apliecinājums, attiecīgās preces tiek uzskatītas kā ārvalstu preces, tās pakļauj muitas kontrolei un apliek ar ES ievedmuitas nodokļiem.

Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes (LOTLP) sekretariāts.
Juridiskā adrese: VAS „Latvijas Jūras administrācija” Trijādības iela 5, Rīga, LV-1048.
Izstrādāja: (c) www.smaidi.lv (2016)