Drukāt

Nepārtikas preču drošuma kontrole

Nepārtikas preču robežkontroles uzdevums ir nepieļaut patērētāju veselībai un dzīvībai kaitīgas, bīstamas, nekvalitatīvas un nedrošas preces ievešanu no trešajām valstīm (valstis, kas nav Eiropas Savienības valstis).

Ievedot nepārtikas preces no trešajām valstīm PVD novērtē to atbilstību normatīvo aktu prasībām. Nepārtikas preču robežkontrolei ir pakļautas:
•    Humānās zāles
•    Medicīnas preces cilvēku un dzīvnieku patēriņam, kuras ar zālēm veido vienu vienību
•    Veterinārmedicīnā lietojamie medikamenti

Eksporta un tranzīta kravām uz trešajām valstīm nepārtikas preču drošuma kontroli Pārtikas un veterinārais dienests neveic.

Trešo valstu izcelsmes humāno un veterināro zāļu kontrole notiek PVD kontroles punktos, kas vienlaicīgi ir pirmās ievešanas vietas/ robežšķērsošanas vietas ar ES un trešajām valstīm.

Humānās un veterinārās zāles drīkst izplatīt komersants, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir speciāla atļauja (licence) zāļu importēšanai. Pirms zāļu kravas ievešanas Latvijā ievedējam jāreģistrējas:

•    Pārtikas un veterinārajā dienestā, ja ieved veterinārās zāles
•    Zāļu valsts Aģentūrā, ja ieved humānās zāles   

Maksu par kontroli iekasē atbilstoši 08.10.2013. MK noteikumiem Nr.1083 "Kārtība, kādā veicama samaksa par Pārtikas un veterinārā dienesta valsts uzraudzības un kontroles darbībām un maksas pakalpojumiem" 3.pielikuma 2.punktam.

Papildus informācija par:
•    PVD nepārtikas drošuma kontroli

Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes (LOTLP) sekretariāts.
Juridiskā adrese: VAS „Latvijas Jūras administrācija” Trijādības iela 5, Rīga, LV-1048.
Izstrādāja: (c) www.smaidi.lv (2016)