Drukāt

VBP_lv_2mastnieks_maza ventspils aero

 

Ventspils izsenis pazīstama kā nozīmīgs transporta maršruts tādām kravām kā jēlnafta, naftas produkti, šķidrie ķīmiskie produkti, ogles, dažādi metāli, minerālmēsli un kokmateriāli. Papildus tam Ventspils brīvosta intensīvi attīsta ro-ro kravu satiksmi, kā arī atbalsta un sekmē pievienotās vērtības radīšanu brīvostas teritorijā. Pēdējo gadu laikā ostā ir notikušas ievērojamas izmaiņas. Ostā ir veikti rekonstrukcijas un modernizācijas darbi, tādēļ ostas transporta infrastruktūras, piestātņu, noliktavu un termināļu sniegtie pakalpojumi atbilst mūsdienu konkurences prasībām, vides aizsardzības un drošības standartiem. Pēc paveiktajiem jūras kanāla un ostas akvatorija padziļināšanas darbiem osta var apkalpot jebkura lieluma kuģus, kādi vien var ienākt Baltijas jūrā.

Pārkrauto kravu apjoms Ventspils brīvostā 2016.gadā bija 18.81 milj.tonnu kravu.

Kopējais kravu apgrozījums Ventspils brīvostā 2007. - 2017.gadā (milj.t)

ventspils apgr

Kravu struktūra Ventspils brīvostā 2017.gadā, %

 ventspils strukt

 

 

 

 


 

 

Raksturīgāko kravu veidu apgrozījums Ventspils ostā 2007.-2017.gadā.

Tehniskie dati

 

 

Latvijas Ostu, tranzīta un loģistikas padomes (LOTLP) sekretariāts.
Juridiskā adrese: VAS „Latvijas Jūras administrācija” Trijādības iela 5, Rīga, LV-1048.
Izstrādāja: (c) www.smaidi.lv (2016)