News

Latvijas kravu pārvadājumu tirgū darbojas četri kravu pārvadājumu uzņēmumi.


SIA "LDZ Cargo"

VAS “Latvijas dzelzceļš” meitasuzņēmums SIA “LDZ CARGO” nodarbojas ar dzelzceļa kravu pārvadājumiem, izmantojot galvenos austrumu-rietumu un ziemeļu-dienvidu transporta koridorus. Uzņēmums ir lielākais dzelzceļa kravu pārvadātājs Latvijā un viens no lielākajiem dzelzceļa kravu pārvadātājiem Eiropā. SIA “LDZ CARGO” pārvadā visdažādāko veidu kravas: konteinerus, naftu, akmeņogles, metālu, kokmateriālus, pārtikas preces un citas kravas. Liela uzmanība tiek veltīta konteinerpārvadājumu attīstībai. 2019. gadā uzņēmums noslēdza vairākus līgumus par konteineru kravu pārvadājumiem ar konteinervilcieniem “Baltika-Tranzīts”, “Baltika tranzīts IV” un “Eirāzija” maršrutā Baltijas valstis-Kazahstāna un Centrālās Āzijas valstis. Šo konteinervilcienu priekšrocība ir iespēja izmantot multimodālos kravu pārvadājumus jeb kombinēt dažādus transportēšanas veidus. Turklāt 2019. gadā palielinājies konteinerkravu pārvadājumu apjoms - par 8% salīdzinājumā ar 2018. gadu (pārvadātas 66 738 TEU konteineru vienības). Ekspedēšanas un loģistikas pakalpojumus, darbojoties pēc principa “no durvīm līdz durvīm”, sniedz koncerna “Latvijas dzelzceļš” uzņēmums SIA “LDZ Loģistika”, klientiem piedāvājot multimodālo kravu pārvadājumu maršrutu izstrādi un veicinot kravu piesaisti Latvijas tranzītkoridoram. Attīstot savu darbību, “LDZ Loģistika” īpašu uzmanību velta jauniem mērķa tirgiem Āzijā – Ķīnai, Indijai – un Vidusāzijas reģiona valstīm. Uzņēmums īpaši aktīvi strādā konteinerpārvadājumu attīstīšanas jomā.

“LDZ Loģistika” cieši sadarbojas ar pārvadātājiem, ostām un termināliem, kā arī ar loģistikas pakalpojumu sniedzējiem, lai nodrošinātu klientiem optimālus un konkurētspējīgus kravu transportēšanas risinājumus visā piegāžu ķēdē.

Adrese: Dzirnavu iela 147 k-1, Rīga, LV-1547
Tālr.: +371 67234208
Mājaslapa: https://ldzcargo.ldz.lv/
E-pasts: cargo@ldz.lv


AS "Baltijas ekspresis"

AS “Baltijas ekspresis” ir privāts licencēts un sertificēts dzelzceļa kravu pārvadātājs, piedāvājot kravu pārvadājumu, dzelzceļa manevru un saimnieciskā darba, principāla pakalpojumus tranzīta kravām, kā arī dīzeļlokomotīvju nomas, tehniskās apskates un ekipēšanas pakalpojumus.

Adrese: Kaiju ielā 2, Ventspils, LV-3602
Tālr.: +371 63623594
Mājaslapa:  www.asbe.lv
E-pasts: be@asbe.lv


AS "Baltijas Tranzīta serviss"

A/S „Baltijas Tranzīta Serviss” ir viens no lielākajiem privātajiem dzelzceļa operatoriem Latvijas Republikā. A/S „Baltijas Tranzīta Serviss” patstāvību nodrošina tās īpašumā esošais lokomotīvju parks. Tas sniedz dzelzceļa pārvadājumu pakalpojumus starp nozīmīgākajām dzelzceļa stacijām un ostas pilsētām Rīgu un Ventspili.    

Adrese: Andrejostas iela 10, Rīga, LV-1045
Tālr.: +371 67233633
Mājaslapa: http://www.rto.lv/en/services/railways/baltijas-tranzita-serviss/
E-pasts: bts@btserviss.lv


SIA "Euro Rail Cargo"

Uzņēmums darbību Latvijas teritorijā uzsāka 2018. gadā, veicot neliela apjoma kravu pārvadājumus.

Adrese: Andrejostas iela 41, Rīga, LV-1045.