News

Latvija atrodas Baltijas valstu centrā, tāpēc spēj nodrošināt preču piegādi no Latvijas noliktavām 24 stundās uz jebkuru veikalu  Baltijas valstīs un pat līdz Stokholmai, Helsinkiem vai Varšavai, bet 48 stundās tiek pārklāta visa Skandināvija. To nodrošina efektīvs noliktavu darbs, regulāra prāmju satiksme un plašs autopārvadātāju tīkls.

Preču distribūcija tiek veikta izmantojot jebkuru transporta veidu: autotransportu, dzelzceļa transportu, jūras un gaisa transportu. Plašs muitas noliktavu, loģistikas centru un ekspeditoru kompāniju klāsts nodrošina dažādus preču loģistikas pakalpojumus:

  • Pārkraušana;
  • Konsolidācija;
  • Pārpakošana;
  • Muitošana;
  • Muitas un ES preču uzglabāšana;
  • Kravas statusa uzraudzība.

Latvijā ir lieliskas iespējas veidot ar vien jaunus loģistikas un distribūcijas parkus. Valsts īpaši atbalsta tādu loģistikas parku veidošanu, kur tiek radīta arvien jauna pievienotā vērtība kravām un radītas arvien jaunas darba vietas. Izdevīgākās vietas jaunu loģistikas parku veidošanai ir ostās un galvenajos tranzīta mezglos Rīgā, Ventspilī, Liepājā.

Strauji augošie Eirāzijas pārvadājumi pa dzelzceļu dod būtisku stimulu distribūcijas pakalpojumu attīstībai Baltijā. Ar plašu konteinervilcienu tīkla attīstību un veicinot multimodālos pārvadājumus Eirāzijas transporta koridoros, Latvija kalpo par ieejas vārtiem Ziemeļeiropā Jaunajam Zīda Ceļam. Uzņēmēji, kas ir iesaistīti Eirāzijas pārvadājumu un loģistikas procesos tiek aicināti izmantot iespēju, ko sniedz Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis, lai kļūtu par noteicējiem distribūcijas, loģistikas un ražošanas biznesā Ziemeļeiropas reģionā.