News

Rīgas brīvostas ģeogrāfiskā atrašanās Baltijas valstu centrā un RĪGA galveno tranzīta koridoru Austrumi – Rietumi un Ziemeļi – Dienvidi krustpunktā kravu pārvadātājiem nozīmē ātrāko, drošāko un lētāko servisu. Rīgas brīvosta piedāvā gan izdevīgus jūras, gan sauszemes savienojumus. Regulārās konteinerkuģu līnijas Rīgas brīvostu savieno ar lielākajām Eiropas ostām, savukārt regulārie konteineru vilcieni ļauj kravas ātri un operatīvi nogādāt tālāk uz Krieviju, Baltkrieviju, Ukrainu, Kazahstānu, Uzbekistānu, Afganistānu un Ķīnu.

Rīgas brīvostas mērķis ir izveidot to par vadošo ostu Baltijas valstīs un par nozīmīgu Latvijas ekonomiskās labklājības avotu.
Pārkrauto kravu apjoms 2023. gadā – 18.8 milj.t.

Brīvostas terminālu kravu pārkraušanas jauda ir 63 milj.t. gadā. Rīgas brīvosta izveidojusies Daugavas abos krastos 21 kilometru garumā( tia skaitā piestātņu garums - 18 km). Rīgas brīvostā sekmīgi darbojas 34 stividorkompānijas un 28 kuģu aģentu kompānijas. Galvenās kravas Rīgas brīvostā ir konteineri, dažādi metāli, kokmateriāli, ogles, minerālmēsli, ķīmiskās kravas un naftas produkti.

Statistikas dati

 

Raksturīgāko kravu veidu apgrozījums Rīgas brīvostā 2013.-2023.gadā

Aktuālā mēneša statistika

Aktuālā prezentācija