News

Latvijas, Baltkrievijas un Zviedrijas transportu ministriju trīspusējā sanāksmē pārrunā sadarbību transporta un loģistikas nozarē


 

2020. gada 20. februārī satiksmes ministra Tāļa Linkaita vadībā Latvijas delegācija piedalījās trešajā Globālajā ministru konferencē par ceļu satiksmes drošību (3rd Global Ministerial Conference on Road Safety) Stokholmā, Zviedrijā.

Tās ietvaros Satiksmes ministrijas (SM) valsts sekretāra vietnieks Uldis Reimanis piedalījās Latvijas-Baltkrievijas-Zviedrijas transportu ministriju trīspusējā sanāksmē, kurā tikās ar Baltkrievijas transporta un komunikācijas ministra vietnieku Andreju Ivanovu un Zviedrijas Infrastruktūras ministrijas valsts sekretāru Matijas Landgrenu.

Tikšanās laikā pārrunāta ilgtermiņa sadarbība transporta un loģistikas nozarēs starp Latviju, Baltkrieviju un Zviedriju. U. Reimanis sarunās uzsvēra: “Ņemot vērā tradicionālās spēcīgās ekonomiskās attiecības starp Baltkrieviju, Latviju un Zviedriju, mēs redzam stratēģisko partnerību starp mūsu trim valstīm integrētas intermodālās loģistikas ķēdes nodrošināšanā, tādejādi sekmējot savienojamību un jaunas kravu plūsmas starp Eiropu un Āziju”.

Tikšanās piedalījās arī Latvijas vēstnieks Zviedrijā Marģers Krams un Baltkrievijas vēstnieks Zviedrijā Dmitrijs Mirončiks.

Tāpat konferences ietvaros SM valsts sekretāra vietnieks U. Remainis un Starptautiskās sadarbības projektu koordinācijas departamenta direktora E. Luca tikās ar Starptautiskās Ceļu Federācijas (International Road Federation - IRF) prezidentu B. Halkias. Tiekoties U. Reimanis apliecināja, ka “Latvija ir ieinteresēta samazināt bojā gājušo cilvēku skaitu, uzlabot ceļu satiksmes drošību un apgūt pasaules labāko praksi.”

Savukārt IRF prezidents B. Halkia uzsvēra, ka IRF ir atvērta un līdzvērtīgi ieinteresēta sniegt atbalstu Latvijai ceļa satiksmes drošības uzlabošanai un pilnveidošanai.

Satiksmes ministrija saņēma arī godpilno uzaicinājumu pievienoties IRF un kļūt par tās biedru, pārstāvot Latvijas ceļu satiksmes nozari.

No Starptautiskā Transport Foruma (International Transport Forum – ITF) organizētajiem, satiksmes ministrs T. Linkaits saņēma pateicību par Latvijas dalību un aktīvu iesaisti starptautiskajā dialogā, kura mērķis ir mazināt bojā gājušo cilvēku skaitu ceļu satiksmē.

Latvija atbalsta Apvienoto Nāciju (United Nations) ceļu satiksmes ilgtspējīgo attīstību 2030. gadam, sniedzot ieteikumus, kā paātrināt rīcību, lai nākamajos desmit gados uz pusi samazinātu ceļu satiksmes negadījumos bojā gājušo un ievainoto skaitu pasaulē. Tikšanās laikā U. Reimanis apliecināja Latvijas apņemšanos uzlabot ceļu satiksmes drošību, izvirzot to kā vienu no Satiksmes ministrijas galvenajām prioritātēm tuvākajā nākotnē.

Starptautiskā Ceļu Federācija (IRF) ir globāla, neatkarīga bezpeļņas organizācija, kuras galvenā mītne atrodas Ženēvā, Šveicē. Kopš 1948. gada IRF ir aktīva organizācija, kas pārstāv vadošos korporatīvos un institucionālos dalībniekus no ceļu un mobilitātes nozares visā pasaulē. Tās misija ir veicināt tādu ceļu un ceļu tīklu attīstību, kas nodrošina ilgtspējīgu mobilitāti. Tās pieeja ir vērsta uz galvenajiem stratēģiskajiem komponentiem zināšanu nodošanā un informācijas apmaiņā, kas savieno cilvēkus, uzņēmumus un organizācijas, kā arī politiku un aizstāvību.