Autosatiksme un autopārvadājumu nozare ir katras valsts spēcīgas tautsaimniecības sastāvdaļa, tā nodrošina valsts ekonomisko izaugsmi un labklājību, cilvēku un preču pārvietošanu pasaulē.

Autotransporta saskaņotas un drošas kustības nodrošināšana starp valstīm ir svarīgs uzdevums. Tas prasa pastāvīgu starptautisku sadarbību, lai attīstītu pasaules tirgus, veicinātu starpvalstu ekonomisko sadarbību, radītu jaunas darba vietas, attīstītu tūrismu, uzlabotu resursu sadali.

Attīstīta un organizēta kravu pārvadājumu sistēma ļauj droši un ātri piegādāt preces no citām valstīm un citiem kontinentiem, tā tuvina valstis un to iedzīvotājus, veicina konkurenci, samazina izmaksas un uzlabo pārvadājumu efektivitāti. Vienoti tehniskie standarti ir uzlabojuši arī drošumu un mazina piesārņojumu.

Autoceļu infrastruktūra

Kopējais autoceļu un ielu garums Latvijā ir 70 846  km, tai skaitā valsts autoceļi 20 041 km. Latvijas valsts autoceļu pārvaldīšanu veic VSIA "Latvijas Valsts ceļi".

Pasažieru pārvadājumi

Pēdējā laikā Latvijā tiek pievērsta liela uzmanība sauszemes pasažieru pārvadājumu pilnveidošanai. Lai veicinātu, ka cilvēki privātā autotransporta vietā biežāk izvēlas sabiedrisko transportu, Autotransporta direkcija kopā ar Satiksmes ministriju izstrādājusi sabiedriskā transporta nākotnes koncepciju periodam no 2021. līdz 2030. gadam.

Autopārvadājumi

Latvijas autopārvadātāji ir aktīvi starptautisko pārvadājumu tirgū. Latvijā ir viens no jaunākajiem, modernākajiem, ES prasībām atbilstošiem un lielākajiem autoparkiem Eiropā. Uz 2021. gada beigām valstī bija licencēti 4769 starptautisko kravu autopārvadātāji un 221 vietējie kravu autopārvadātāji.

Papildus informācija

Valsts kapitālsabiedrības, Iestādes, Organizācijas.