News

17.-19.maijā Roterdamā, Nīderlandē norisinājās starptautiskā izstāde “Breakbulk Europe 2022”, kurā Latvijas transporta nozare piedalījās ar vienoto zīmolu VIALATVIA. Breakbulk izstāde ir globāla nozares pulcēšanās platforma, kurā ir pārstāvētas 120 valstis. Izstādes dalībnieku vidū bija gan kravu īpašnieki, gan pārvadātāji, gan ostas un ostu termināļi.

Latvijas stendā strādāja Rīgas un Ventspils brīvostu pārvaldes, Liepājas SEZ pārvalde un VAS ”Latvijas dzelzceļš” ar uzņēmumiem. Vairāki Latvijas transporta un loģistikas nozares uzņēmumi izstādē piedalījās apmeklētāja statusā. Šajā izstādē piedalījāmies pirmo reizi, uzņēmumu pārstāvji novērtēja dalību ļoti pozitīvi.

Lepojamies ar Latvijas transporta nozari, tās saliedētību un gatavību jauniem izaicinājumiem!